منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی


کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی

طبقه بندی موضوعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۵ ب.ظ

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی

منابع پیشنهادی دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به شرح زیر است:

زبان عمومی و تخصصی:

۱- زبان تخصصی هرمز داورپناه

۲- ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری

۳- فرهنگ روابط بین‌الملل (جک.سی.پلینو)

 

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

مبانی علم سیاست:

۱ - سیاست‌شناسی (دکتر قوام)

۲ - بنیادهای علم سیاست (دکتر عبدالرحمن عالم)

۳ - بخش اول (مبانی نظری علم سیاست) آموزش دانش سیاسی (دکتر حسین بشیریه)

۴ - سیاست و حکومت جدید (دکتر عبدالرحمن عالم(

جامعه‌شناسی سیاسی:

۱-  جامعه‌شناسی سیاسی (دکتر حسین بشیریه)

۲ - درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی (دکتر احمد نقیب‌زاده)

۳ - نگرش بر جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه دکتر ابوالحسنی(

۴-  فصل رفتار انتخاباتی مبانی جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه نیک گوهر(

۵ - جامعه‌شناسی سیاسی معاصر (کیت نش، ترجمه محمد تقی دلفروز)

۶-  جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه دکتر منوچهر صبوری)

۷-  درآمدی بر جامعه‌شناسی جدید (دکتر سردارنیا)

۸ - روش و نظریه در علوم سیاسی (بخش سوم)، (امیرمحمد حاجی یوسفی)

 

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی:

۱ - اصول روابط بین‌الملل (دکتر قاسمی)

۲ -روابط بین‌الملل (نظریه‌ها و رویکردها (دکتر قوام)

۳-  تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل (دکتر مشیرزاده)

۴ - اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل (دکتر قوام)

۵-  جزوه نظریه‌های روابط بین‌الملل (دکتر دهقانی فیروزآبادی)

۶-  کتاب اصول و روابط بین‌الملل (الف و ب) دکتر سیف‌زاده

اندیشه‌های سیاسی:

۱ - تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم)

۲ - تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری)

۳ - اندیشه سیاسی در غرب، قرن بیستم (دکتر صلاحی)

۴-  اندیشه سیاسی در قرن بیستم، دکتر قادری

۵ - اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، دکتر بشیریه، دو جلدی (لیبرالیسم و محافظه‌کاری و ماکسیسم)

۶ - تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (قادری)

۷ - نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی)

۸-  مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت(

۹ - قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

 

ثبت نام ارشد سراسری  علوم سیاسی

 

تحولات سیاسی اجتماعی ایران:

۱ - ایران بین دو انقلاب (یرواند آبراهامیان(

۲ - تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی(

۳-  درآمدی بر جامعه‌شناسی ایران (دکتر ازغندی(

۴- مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی (دکتر زیبا کلام(

۵ - اقتصاد سیاسی ایرا ن (کاتوزیان)

۶-  روابط خارجی ایران (دکتر ازغندی)

۷-  نخبگان سیاسی ایران بین ۲ انقلاب (دکتر ازغندی)

۸ - تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ (دکتر زیباکلام)

۹-   دولت و جامعه در ایران (دکتر کاتوزیان(

۱۰ - تضاد دولت و ملت (دکتر کاتوزیان(

۱۱-  تاریخ ایران مدرن (آبراهامیان)، جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران (آبراهامیان و دیگران)، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی (دکتر کاتوزیان(

جهان سوم و مسائل آن:

۱ - مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم (دکتر ساعی(

۲-  مسائل جهان سوم (ترجمه دکتر ساعی و میرترابی(

۳-  توسعه سیاسی (دکتر احمد نقیب‌زاده(

۴ - درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی سیاسی جهان سوم (دکتر ساعی(

۵ - نظریه‌های امپریالیسم (دکتر ساعی(

۶-  توسعه در مکاتب متعارض (دکتر ساعی(

۷-  عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران (دکتر سریع القلم(

نظام‌های سیاسی تطبیقی:

۱-  چارچوبی تحلیل برای بررسی سیاست تطبیقی (آلموند، علیرضا طیب(

۲ - سیاست‌های مقایسه‌ای (سید عبدالعلی قوام)

۳-  چالش‌های توسعه سیاسی (سید عبدالعلی قوام)

۴-  مبانی سیاست تطبیقی (پاتریک اونیل، ترجمه سعید میرترابی)

حقوق بین‌الملل عمومی:

۱ - حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر ضیایی بیگدلی)

۲ - بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر موسی زاده)

۳-  حقوق بین‌الملل عمومی (دوجلدی) (دکتر سیدباقر میرعباسی)

۴-  حقوق بین‌الملل (ترجمه دکتر سیدقاسم زمانی)

۵ - حقوق بین‌الملل عمومی (هوشنگ مقتدر(

۶-  حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر حمید نظری)

سازمان‌های بین‌المللی:

۱ - حقوق سازمان‌های بین‌المللی (دکتر بیگ زاده)

۲ - سازمان‌های بین‌المللی (دکتر موسی زاده)

۳ - سازمان‌های بین‌الملل (دکتری آقایی)

۴ - نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی دکتر آقایی

تاریخ روابط بین‌الملل:

۱-  تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل (دکتر احمد نقیب‌زاده)

۲ - تاریخ روابط بین‌الملل (دکتر بزرگمهری)

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:

۱ - تاریخ روابط خارجی ایران (هوشنگ مهدوی)

۲ - تاریخ روابط خارجی ایر ان (دکتر ازغندی)

۳ - سیاست خارجی ایران، چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌ها (دکتر ازغندی)

۴ - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر فیروزآبادی(

۵-  سیاست خارجی ایران (دکتر رمضانی(

۶ - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر ازغندی(

۷ - اتحادیه اروپایی (دکتر سعید خالوزاده) (فقط بخش ۶ کتاب(.

روش پژوهش:

۱ - پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سید امامی(

۲-  روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر ابوالقاسم طاهری(

۳ - روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (دکتر سریع‌القلم(

۴ - نظریه و روش در علوم سیاسی (دیوید مارش و جری استوکر، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی(

۵-  روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر میترا راه‌نجات)

۶- روش شناسی در علم سیاست و روابط بین‌الملل (دکتر سنجابی)

۷- روش‌های کمی و کیفی تحقیق (ترجمه لیلا سازگار)

۸- روش‌های تحقیق در علوم انسانی (دکتر علی اکبر فرهنگی)

۹- روش تحقیق (ترجمه کاظم ایزدی)

۱۰- رهیافت و روش در علوم سیاسی (دکتر منوچهری)

۱۱- روش و پژوهش در علوم انسانی

سیاست و حکومت منطقه مرتبط:

۱- سیاست و حکومت در اروپا (دکتر نقیب‌زاده)

۲- اتحادیه اروپا (دکتر نقیب‌زاده(

۳- سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا (محمد امجد)

۴- جزوه دکتر دهشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

۵- سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (الهه کولایی)

۶- سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی(الهه کولایی)

۷- ریشه‌های بحران در خاورمیانه (دکتراحمدی)

۸- جنبش‌های معاصر (دکتر احمدی)

۹- جزوه دکتر احمدی دانشگاه تهران

 


  • منابع آزمون علوم انسانی منابع آزمون علوم انسانی

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد علوم سیاسی

آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ارشد ازاد 97 علوم سیاسی

ارشد ازاد علوم سیاسی

ارشد ازاد علوم سیاسی 98

ارشد سراسری 96 علوم سیاسی

ارشد سراسری علوم سیاسی

ارشد علوم سیاسی

برنامه ریزی ارشد علوم سیاسی

برنامه ریزی ازمون علوم سیاسی

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

خلاصه مباحث علوم سیاسی

رتبه یک کارشناسی ارشد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سنجش کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوالات ارشد علوم سیاسی

علوم سیاسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی97

منابع ارشد علوم سیاسی 97

منابع ارشد علوم سیاسی 98

منابع ارشدباستان شناسی 98

کارافرینی تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی سنجش تکمیلی

کارنامه ارشد علوم سیاسی

گرایش های ارشد علوم سیاسی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی