منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی


کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی

طبقه بندی موضوعی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات...IT

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید.


آزمونهای آزمایشی منابع ازمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات


با این حال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود ، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .

بسته آموزشی منابع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات


ردیف

نام کتاب

تألیف

توضییات

زبان عمومی و تخصصی

1

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

 

2

English for Management

آرمان اشراقی

 

3

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) *

داور ونوس

 

4

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *

مترجم : میمدرضا مجدی

ویراستار : علی بهرامی

5

(GMAT) زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس - پگاه شاپوری

 

6

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت

دکتر فرهاد مشفقی

انتشارات سمت

7

انگبیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی

مشفقی و افقری

انتشارات سمت

8

زبان عمومی

اباذر نوریسینی

انتشارات راهیان ارشد

9

گرامر از دبیرستان تا دانشگاه

عباس فرزام

 

10

Essential words for the TOEFL

Barron's

 

11

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

ترجمه : خلیلی شورینی

تئوری های مدیریت

1

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

 

2

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت

3

تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

5

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

6

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *

علی اکبر افجه

 

7

تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت

داور ونوس

 

8

تئوری و طرایی سازمان

استیفن رابینز

ترجمه:الوانی و دانائی فرد

9

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

استیفن رابینز

ترجمه :اعرابی وپارسائیان

10

تئوری های سازمان

ریچارد ال دفت

ترجمه :پارسائیان و اعرابی

11

مدیریت رفتار سازمانی

هرسی و بلانچارد

ترجمه : علی علاقه بند

12

مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان

سید رضا سید جوادین

 

13

مدیریت منابع انسانی

ناصر میر سپاسی

 

14

تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم ها

شمس السادات زاهدی

 

15

تئوریهای مدیریت

عبدالله جاسبی

فقط کنکور دانشگاه آزاد

16

سازمان و مدیریت

رضا نجف بیگی

فقط کنکور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان

1

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *

میسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

میسن نظری

 

3

تست های اقتصاد کلان

تیمور ریمانی

 

اقتصاد خرد

1

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *

میسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

میسن نظری

 

3

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیک سالواتوره

ترجمه یسن سبیانی

ریاضیات

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *

عالم تبریز

 

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)

ابراهیمی و صدقیانی

 

3

ریاضیات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

4

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

5

ریاضیات عمومی

امید میمودیان

 

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضییات

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *

عادل آذر - مومنی

انشارات سمت

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

صدقیانی - ابراهیمی

 

3

تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

4

آمار و ایتمالات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

پژوهش عملیاتی

1

پژوهش عملیاتی *

دکتر عارفه فدوی

انتشارات نگاه دانش

2

پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی (

مهرگان

 

3

نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

4

تیقیق در عملیات (2 جلد )

اکبر عالم تبریز

چاپ پوران پژوهش

مدیریت تولید

1

مدیریت تولید و عملیات *

هایده متقی

 

2

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات *

جعفر نژاد - فاریابی باسمنج

 

3

مجموعه تست مدیریت تولید *

هایده متقی

 

4

مدیریت تولید

الوانی - شفیعی

 

مدیریت بازاریابی

1

مدیریت بازاریابی *

روستا   ،ونوس   ، ابراهیمی

انتشارات سمت

2

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

3

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

ونوس

 

4

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

افلاکی

 

5

2000 تست مدیریت بازاریابی

یقیقی،ابراهیمی نژاد،کیایی

 


  • منابع آزمون علوم انسانی منابع آزمون علوم انسانی

ارشد سراسری 97مشاوره

ارشد سراسری مدیریت فناوری اطلاعات 97

ارشد سراسری97 مدیریت فناوری اطلاعات

ثبت نام ارشد ازاد مدیریت فناوری اطلاعات

ثبت نام ارشد سراسری مدیریت فناوری اطلاعات

ثبت نام ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ثبت نام کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

رشته های کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان ارشد سراسری مدیریت فناوری اطلاعات

زمان ثبت نام ارشد ازاد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مدیریت فناوری اطلاعات

زمان چگونگی ارشد ازاد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مدیریت فناوری اطلاعات

سوالات کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات

منابع ارشد 97 مدیریت فناوری اطلاعات

منابع ارشد ازاد مدیریت فناوری اطلاعات

منابع ارشد رشته های ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

منابع ارشد سراسری مدیریت فناوری اطلاعات

منابع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

منابع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام ارشد 97 ازاد مدیریت فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 97 مدیریت فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 97 مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سنجش امیرکبیر

گرایش های ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی